Policy för transaktionsbaserad referensränta Swestr

Denna policy fastställer de övergripande ramarna för Riksbankens administration och övervakning av referensräntan Swedish krona Short Term Rate (Swestr) samt av genomsnittsräntor och index baserade på Swestr.

Regel för administration av Swestr 

Innehåll och syfte

Denna regel syftar till att tydliggöra avdelningen för marknaders (AFM) och
avdelningen för penningpolitiks (APP) roller gällande operationaliseringen av
Riksbankens ansvar som administratör för Swestr samt genomsnittsräntor och index
baserade på Swestr.

I regeln fastslås också utformningen av referensräntan Swestr samt av
genomsnittsräntor och index baserade på Swestr. Regeln innehåller även
bestämmelser om hur dessa referensvärden ska fastställas och publiceras.

Målgrupp

Regeln riktar sig till medarbetare på AFM och APP när de utför de uppgifter som
åligger Riksbanken i egenskap av administratör för Swestr, genomsnittsräntor och
index

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-04-21