Riksbanken följer den globala uppförandekoden för valutamarknaden

Nyhet Riksbanken har skrivit under det Statement of Commitment som tillhör den globala uppförandekoden för valutamarknaden (FX Global Code of Conduct), vilket innebär att Riksbanken följer kodens principer i interna rutiner och processer.

Den globala uppförandekoden för valutamarknaden är viktig för att främja effektiv funktionalitet och goda principer på valutamarknaden. Riksbanken uppmanar samtliga aktörer på den svenska valutamarknaden att följa kodens principer. Riksbanken förväntar sig också att de motparter som de gör valutaaffärer med ska skriva under Statement of Commitment senast den 25 maj 2018, det vill säga 12 månader efter att koden lanserades i maj 2017.

Alla centralbanker i det Europeiska centralbankssystemet (ESCB) stödjer och främjar efterlevnaden av koden. Utöver Riksbanken har idag även 14 andra europeiska centralbanker inklusive Europeiska Centralbanken skrivit under Statement of Commitment. Övriga europeiska centralbanker kommer att signera koden under 2018.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-29