Den svenska finansmarknaden 2024

Finansiell infrastruktur möjliggör betalningar

Till rapportens startsida
Den svenska finansmarknaden 2024

Finansiell infrastruktur möjliggör betalningar

Det finns idag många olika typer av betalningar. Förr innebar betalningar främst att kontanter bytte ägare men numera är nästan alla betalningar digitala och oftast mer komplexa med flera aktörer som förmedlar betalningen. Den förändringen har skett snabbt till följd av digitaliseringen och teknisk innovation inom finanssektorn.

Den finansiella infrastrukturen gör det möjligt för banker och andra finansiella institut att göra betalningar sinsemellan och erbjuda privatpersoner och företag olika typer av betaltjänster. Infrastrukturen består av system som hanterar betalningar och transaktioner med finansiella instrument.

Publicerad: 19 juni 2024