Så betalar svenskarna 2019

Viktiga drivkrafter och trender

Ladda ner PDF

Bredband och mobiltelefon möjliggör nya lösningar

Publicerad: 7 november 2019

Digitaliseringen har genom internet, smarta telefoner och annan informationsteknik (IT) förändrat vårt sätt att arbeta, kommunicera och shoppa. Också betalningsmarknaden och sättet vi betalar på genomgår stora förändringar för att möta de nya behoven. Utvecklingen har pågått under en längre tid, men på senare år har den fått extra skjuts från utbyggnaden av mobilt bredband och spridningen av smarta mobiltelefoner.

I dag finns mobilt bredband tillgängligt i alla tätbefolkade områden i Sverige och på stora delar av landsbygden. Samtidigt har 90 procent av befolkningen över tolv år en smart telefon. Det mobila bredbandet och spridningen av smarta mobiltelefoner har öppnat för betalningslösningar som gör det enkelt att betala elektroniskt på många ställen där det tidigare inte var möjligt. Men fortfarande finns det områden med sämre täckning och betalningsappar som inte kan installeras på äldre smarta telefoner. Det finns sedan ett antal år tillbehör som gör mobiltelefonen till en kortterminal. Kortterminalen har på så vis blivit billigare och kräver inte längre en viss fysisk placering. Nya kategorier handlare, till exempel torghandlare eller privatpersoner, har därför numera möjlighet att ta emot kortbetalningar med sin mobiltelefon. En annan betalningslösning som möjliggör elektroniska betalningar på nya ställen och i nya sammanhang är den bankägda betalningsapplikationen Swish. Swish gör det möjligt att göra omedelbara konto-till-konto-överföringar från mobiltelefonen utan att använda vare sig betalkort eller inloggning på internetbank och har de senaste åren lanserat nya tjänster för betalningar i butik och för e-handel.