Så betalar svenskarna 2019

Säkerheten i Sverige är hög internationellt sett

Ladda ner PDF

Betaltjänster och penningtvättsbekämpning

Publicerad: 7 november 2019

En anledning till att det har blivit svårare att lämna in kontanter på bankkontor är den så kallade penningtvättslagen. Enligt den är bland annat betaltjänstleverantörer tvungna att motverka att deras verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Betaltjänstleverantörerna måste därför känna till vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Om du inte kan visa giltig id-handling eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, till exempel lämna in kontanter hos banken, så får betaltjänstleverantören inte utföra den önskade tjänsten.