Så betalar svenskarna 2019

Förstärkt beredskap inom finanssektorn

Ladda ner PDF

Förutsättningar för betalningar vid höjd beredskap

Publicerad: 7 november 2019

Riksbankens utgångspunkt är att flera förutsättningar måste vara uppfyllda för att betalningar ska fungera vid höjd beredskap. Bland annat bör det finnas en mångfald av alternativa betalningsmedel och robust försörjning av el och elektroniska kommunikationer. Även kontanterna är beroende av dessa infrastrukturer.

En stor del av de kritiska verksamheterna inom den finansiella sektorn utförs av privata aktörer, och beredskapsplaneringen behöver därför genomföras i nära samarbete mellan offentliga och privata aktörer.