Så betalar svenskarna 2020

Svenska betalningar integreras med omvärlden

Ladda ner PDF

Samarbete med ECB för omedelbara valutaöverskridande betalningar

Publicerad: 29 oktober 2020

Det ökade internationella intresset för gräns- och valutaöverskridande betalningar har gjort att ECB och Riksbanken planerar undersöka möjligheten att använda ECB:s TIPS-plattform för att genomföra omedelbara betalningar mellan europeiska valutor, som kronan och euron. Idag är avveckling i TIPS begränsad till betalningar där den som betalar och den som tar emot betalningen har konton i samma valuta. Att erbjuda valutaöverskridande avvecklingstjänster i realtid i centralbankspengar i europeisk regi skulle kunna innebära ett viktigt bidrag till moderniseringen av europeiska massbetalningar. Initiativet sker mot bakgrund av ökad europeisk integration och pågående internationellt arbete för att komma tillrätta med bristen på snabba, effektiva och tillgängliga gränsöverskridande betalningar. Undersökningen kommer att innefatta en dialog med deltagarna på marknaden.