Så betalar svenskarna 2020

Varför slutar svenskarna använda kontanter?

Ladda ner PDF

Åtgärder mot skattefusk och sedel- och myntutbytet kan ha bidragit

Publicerad: 29 oktober 2020

En del av förklaringen till den avvikande utvecklingen i Sverige kan vara en kombination av åtgärder och händelser, bland annat åtgärder mot skattefusk, mynt- och sedelutbytet och introduktionen av Swish.

Kontanter lämnar inga spår och kan därför användas när någon vill dölja betalningar och på så sätt undvika beskattning. De senaste åren har Sverige genomfört reformer med målet att reducera skattefusket. Under perioden 2007-2008 infördes skatteavdrag för hushållsnära tjänster (ROT och RUT) och 2010 infördes en ny kassaregisterlag som bland annat innebär att de som tar emot kontanta betalningar måste ha ett godkänt kassaregister och skriva ut och erbjuda köparen ett kvitto. Skatteverket bedömer att åtgärderna har reducerat skattefusket. Det har troligtvis därför också bidragit till att minska efterfrågan på kontanter. När skattereformerna RUT och ROT samt kassaregisterlagen infördes var kontantmängden som högst. Sedan dess har den fallit fram till 2017, varefter den långsamt stigit igen.

Sedel- och myntutbyten kan innebära kostnader för de som behöver byta ut sina kontanter. När gamla sedlar blir ogiltiga måste hushållen lämna in de kontanter som de haft som buffert. Om det upplevs som krångligt att hålla och använda kontanter kan det snabba på en process där man vänjer sig vid att använda andra betalsätt. Riksbanken har under de senaste åren genomfört ett stort sedel- och myntutbyte i flera steg. Det kan alltså ha minskat viljan att hålla kontanter. Fallet i kontantmängden accelererade under sedelutbytena (efter 2013 och sedan igen efter 2016). Att kontantmängden har ökat efter sedelutbytet kan bero på att hushåll och företag gjorde sig av med mer sedlar än vad de egentligen ville och därför byggde upp sitt innehav igen när de nya sedlarna kom.

Den här typen av åtgärder har visserligen genomförts även i andra länder under samma period, och det finns Swish-liknande appar även i andra länder. Men i Sverige har sedel- och myntutbytet skett under en kortare period och med strängare villkor än i andra länder. Samtidigt är Swish relativt unikt i och med att många banker använder samma app. I andra länder finns flera appar som inte kan användas för betalningar och överföringar mellan bankkonton i alla banker på samma sätt som med Swish. Att Sverige sticker ut kan därmed bero på en unik svensk kombination av åtgärder som har gjort kontanter mindre attraktiva och digitala betalningar mer lättillgängliga och smidiga.