Så betalar svenskarna 2020

Svenska betalningar integreras med omvärlden

Ladda ner PDF

Ny lösning för omedelbara betalningar i kronor

Publicerad: 29 oktober 2020

Omedelbara betalningar väntas bli allt vanligare i framtiden och förväntas få fler användningsområden. Kanske kommer till exempel hushåll att vilja kunna betala för en bil eller lösa in ett bostadslån och se att betalningen har gått igenom direkt. Idag avvecklas nästan alla betalningar i svenska kronor mellan finansiella institut i Riksbankens betalningssystem RIX, det vill säga i centralbankspengar. Avveckling i centralbankspengar innebär lägre risker i det finansiella systemet. I dagsläget är det endast omedelbara betalningar som inte avvecklas i Riksbankens betalningssystem RIX. Avvecklingen sker istället på en privat teknisk plattform och avvecklas därför inte i centralbankspengar. På sikt förväntas omedelbara betalningar bli en allt viktigare del av den svenska betalningsmarknaden vilket innebär att en del av de betalningar som idag avvecklas i centralbankspengar kommer att migrera till omedelbar avveckling på en privat teknisk plattform.

För att säkerställa att avveckling mellan finansiella institut fortsatt sker i centralbankspengar så slöt Riksbanken våren 2020 därför ett avtal med ECB om att göra det möjligt att betala i svenska kronor via ECB:s system för omedelbara betalningar, Target Instant Payment Settlement (TIPS). Genom att dela plattform med andra centralbanker kan man uppnå stordriftsfördelar, vilket kan ge lägre kostnader för samhället än om Riksbanken skulle utveckla ett eget system. Riksbankens nya tjänst, RIX-INST, väntas vara klar våren 2022. Riksbanken fortsätter nu arbetet med att implementera den nya tjänsten i nära samarbete med banker och andra aktörer på betalningsmarknaden. RIX-INST kommer att göra det möjligt för aktörerna på betalningsmarknaden att fortsätta erbjuda Swish, men kommer också att innebära att andra betaltjänster får bättre möjligheter att etablera sig. På så sätt kan RIX-INST bidra till ett bredare utbud av omedelbara betalningstjänster och en ökad konkurrens. Eftersom RIX-INST kommer att utgå från ett harmoniserat regelverk så kommer det att bli enklare att omedelbart avveckla nya typer av betalningar.