Så betalar svenskarna 2020

Varför slutar svenskarna använda kontanter?

Ladda ner PDF

Kontanterna försvinner snabbare i Sverige än i andra länder

Publicerad: 29 oktober 2020

Förändringen i den nominella kontantmängden

Länder som har haft lägst procentuell ökning av kontanter i cirkulation från 2009 till 2019.

Diagram: Förändringen i den nominella kontantmängden

Länderna i diagrammet består av ett urval av 219 länder. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Armelius, H, Claussen, CA och Reslow, A (2020). ”Withering cash: Is Sweden ahead of the curve or just special?" Sveriges Riksbank Working Paper Series No 393.

Fler och fler svenskar slutar använda kontanter (se Kontanterna tappar mark) och kontantmängden har minskat kraftigt under de senaste tio åren. Jämfört med andra länder sticker utvecklingen i Sverige ut. Förutom i Norge, där minskningen i kontantmängden är hälften så stor som i Sverige, har kontantmängden ökat i alla andra länder. Vad beror det på att kontanterna har minskat så pass mycket i Sverige?

Utvecklingen i Sverige kan inte förklaras med traditionella orsaker. Vanligtvis ökar mängden kontanter med högre BNP och länder med höga räntor och ung befolkning har vanligtvis relativt sett mindre kontantmängd. Under de senaste tio åren har Sveriges BNP vuxit medan räntenivån fallit. Befolkningens ålderssammansättning har samtidigt varit i stort sett oförändrad. Om något borde det alltså innebära att kontantmängden ökar.