Så betalar svenskarna 2020

Svenska sedlar och mynt – Riksbankens nya ansvar för kontanthanteringen

Ladda ner PDF

Även bankerna får ett utökat ansvar

Publicerad: 29 oktober 2020

Även vissa av de större bankerna kommer att få ett utökat ansvar när det gäller kontanter. De ansvarar idag för att kontantuttag och insättning av dagskassor fungerar. I november 2019 antog riksdagen en ändring i lagen om betaltjänster som ett resultat av förslag som lagts i utredningen Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42), det så kallade snabbspåret till Riksbanksutredningen. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2021 och innebär att högst 0,3 procent av befolkningen ska ha mer än 25 km till en plats där det går att ta ut kontanter, och att högst 1,22 procent ska ha längre än 25 km till en plats för insättning av dagskassor. Det är dock upp till de berörda bankerna att själva avgöra hur dessa tjänster ska tillhandahållas. Det finns inget krav på att exempelvis manuella kontanttjänster över disk ska tillhandahållas i en viss utsträckning. Problemet med att utbudet av manuella kontanttjänster minskar kommer därför troligtvis att kvarstå också framöver (se Är betalningarna i Sverige effektiva?).