Så betalar svenskarna 2020

Betalningar vid fredstida kriser och höjd beredskap

Ladda ner PDF

Sektorsansvar för finansiell sektor

Publicerad: 29 oktober 2020

I dagsläget finns det ingen utpekad myndighet som har ansvar för att leda den finansiella sektorns planering eller har ansvar för att samordna hanteringen i ett skarpt läge. Utredningen om civilt försvar har dock bland annat till uppgift dela in statliga myndigheter i sektorer och föreslå sektorsansvariga myndigheter. Utredningen ska presentera sina förslag den 1 mars 2021.

Riksbanken anser att Utredningen om civilt försvar behöver ta hänsyn till förslaget till ny riksbankslag i sitt arbete. Det är viktigt för att säkerställa att det finns en fungerande heltäckande struktur för den finansiella sektorns arbete med förberedelser inför fredstida krissituationer, höjd beredskap och hur sektorn ska ledas i ett skarpt läge. Om de två utredningarna lägger separata förslag utan helhetsperspektiv blir ansvarsförhållandena inom den finansiella sektorn otydliga.