Så betalar svenskarna 2020

Coronapandemin har påverkat hur man betalar i Sverige och i omvärlden

Ladda ner PDF

Betalningar har fortsatt att fungera väl under coronapandemin

Publicerad: 29 oktober 2020

Under 2020 spreds coronaviruset med förödande konsekvenser både för enskilda människor och för samhällslivet. Myndigheter runt om i världen införde omfattande restriktioner för att förhindra att viruset spred sig, skydda människors liv och hälsa och för att säkra sjukvårdens kapacitet. I Sverige förbjöds allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare, samt besök på äldreboenden. Svenskarna uppmanades att minska sitt resande, att arbeta hemifrån så ofta som möjligt samt att hålla social distansering. I andra länder infördes mer långtgående åtgärder. Sammantaget har detta fått stora negativa ekonomiska konsekvenser och lett till en global ekonomisk kris.

Riksbanken har, likt andra centralbanker runt om i världen, därför satt in en rad åtgärder för att mildra pandemins effekter på ekonomin och minska oron på de finansiella marknaderna. Riksbanken bedömer att betalningarna i Sverige har fungerat väl under pandemin. Under året har Riksbanken löpande sammankallat representanter från banker, clearingorganisationer, kontantdepåbolag, värdetransportbolag, detaljhandel och berörda myndigheter till regelbundna möten. Där har man konstaterat att betalningarna, de system som gör dessa möjliga och kontantdistributionen i samhället fungerat utan störningar.