Riksbankens Klimatrapport 2023

Riksbankens arbete på hållbarhetsområdet

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2023

Riksbankens arbete på hållbarhetsområdet

Klimatförändringarna är relevanta i alla delar av Riksbankens verksamhet. Det gäller omvärldsbevakning, riskbedömningar, arbetet för den finansiella stabiliteten, penningpolitikens implementering, kontanthantering och betalningssystem. Som myndighet ska Riksbanken hushålla med statens resurser och då är även det interna hållbarhetsarbetet viktigt.

Publicerad: 25 januari 2023