Riksbankens Klimatrapport 2023

Fördjupning: Den nya riksbankslagen och hållbarhet och klimatomställning

Till rapportens startsida
Fördjupning: Den nya riksbankslagen och hållbarhet och klimatomställning

Riksbanken ska främja en hållbar utveckling

Publicerad: 25 januari 2023

Riksbankslagen anger att Riksbanken i sin tillgångsförvaltning ska fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas, så länge detta inte inverkar negativt på målen för tillgångsförvaltningen eller principerna om hänsyn till Riksbankens uppgifter och förvaltning till en låg risk.[50] 9 kap. 1 § riksbankslagen.

Riksbanken ska även eftersträva hög effektivitet och god hushållning med statens medel i sin verksamhet.[51] 1 kap. 7 § riksbankslagen. Detta betyder bland annat att Riksbanken ska hantera eventuella finansiella risker som följer av en åtgärd. Ett sätt att göra detta är att begränsa kreditrisken vid köp av obligationer. Vid köp av företagsobligationer tar Riksbanken även hänsyn till finansiella risker kopplade till klimatförändringar och klimatomställningen.