Riksbankens Klimatrapport 2023

Fördjupning: Den nya riksbankslagen och hållbarhet och klimatomställning

Till rapportens startsida
Fördjupning: Den nya riksbankslagen och hållbarhet och klimatomställning

Riksbanken ska identifiera hot mot en hållbar utveckling

Publicerad: 25 januari 2023

Riksbankslagen anger att Riksbanken som en del av sin omvärldsbevakning ska identifiera hot mot en hållbar utveckling,[52] 1 kap. 9 § riksbankslagen. eftersom en ohållbar utveckling av samhällsekonomin kan påverka förutsättningarna för Riksbankens verksamhet.

Riksbanken inkluderar sedan länge sådana hot mot en hållbar utveckling i sin omvärldsbevakning. Hot mot en hållbar utveckling kan innebära att klimatomställningen blir försenad eller oordnad vilket innefattar risker för såväl prisstabiliteten som den finansiella stabiliteten. I sammanhanget kan även noteras att Riksbanken får bedriva och ekonomiskt bidra till forskning som har betydelse för myndighetens verksamhet,[53] 1 kap. 10 § riksbankslagen. vilket kan omfatta frågor relaterade till hållbarhet.