Riksbankens Klimatrapport 2023

Riksbanken, hållbarhet och klimatförändringarna

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2023

Riksbanken, hållbarhet och klimatförändringarna

Konsekvenserna av klimatförändringarna och de åtgärder som vidtas för att motverka dem, påverkar förutsättningarna för Riksbanken att uppfylla sitt mandat avseende prisstabilitet och finansiell stabilitet. Riksbanken identifierar och bedömer risker förknippade med klimatförändringar i sin stabilitetsanalys och omvärldsbevakning. Riksbanken ska också ta hänsyn till hållbarhet i tillgångsförvaltningen.

Publicerad: 25 januari 2023