Kontanthanteringsrådets möte den 3 oktober 2012

På Kontanthanteringsrådets möte den 3 oktober 2012, som leddes av riksbankschefen Stefan Ingves, var konsekvenserna av Panaxias konkurs huvudsaklig inriktning för mötet. Bland annat lämnades en lägesrapport om hur avvecklingen av Panaxia fortskred och vilka konsekvenser konkursen fått för kontantmarknadens aktörer.

På mötet gjordes också en redogörelse för den auktorisation och tillsyn som Länsstyrelsen utför av värdetransportföretag (bevakningsföretag). Riksbanken konstaterade att det finns anledning att ifrågasätta om det befintliga regelverket är tillräckligt för den här typen av verksamhet och därför förbereder en skrivelse till Riksdagen för att be om en översyn av regelverket för att försöka förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden.

I övrigt lämnade Kontanthanteringsrådets två arbetsgrupper "Sedlar och mynt" samt "Säkerhet" lägesrapporter från sina grupper. Kontanthanteringsrådet informerades också om introduktionsplanen för de nya sedlarna och mynten, Riksbankens undersökning av kostnaderna för betalningar i Sverige samt om att Riksbanken påbörjat en utredning om massbetalningsmarknaden i Sverige.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23