Kontanthanteringsrådets möte den 12 september 2018

På Kontanthanteringsrådets möte den 12 september 2018 presenterade Riksbankskommittén sitt delbetänkande "Tryggad tillgång till kontanter", SOU 2018:42. Delbetänkandet behandlar hur ansvaret i Sverige ska se ut vad gäller kontantförsörjningen, kontanthanteringen och tillgången till kontanttjänster. Bland annat föreslås att vissa banker ska vara skyldiga att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige. Mötesdeltagarna gavs efter presentationen möjlighet att diskutera och ställa frågor om delbetänkandet.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-10-08