Kontanthanteringsrådets möte den 12 september 2018

På Kontanthanteringsrådets möte den 12 september 2018 presenterade Riksbankskommittén sitt delbetänkande "Tryggad tillgång till kontanter", SOU 2018:42. Delbetänkandet behandlar hur ansvaret i Sverige ska se ut vad gäller kontantförsörjningen, kontanthanteringen och tillgången till kontanttjänster. Bland annat föreslås att vissa banker ska vara skyldiga att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige. Mötesdeltagarna gavs efter presentationen möjlighet att diskutera och ställa frågor om delbetänkandet.

Uppdaterad 2018-10-08