Kontanthanteringsrådets möte den 17 november 2010

På Kontanthanteringsrådets möte den 17 november 2010 behandlades följande frågor:
Kontanthanteringsrådets två arbetsgrupper ”Sedlar och mynt” samt ”Säkerhet” lämnade en lägesrapport från sina grupper. De har bland annat diskuterat Riksbankens projekt om en ny sedel- och myntserie, indragningen av 50-öresmyntet, sedel- och myntströmmar, uppföljning av depåstrukturen, statistik över rån, hotbild och samarbete med Rikskriminalpolisen, Europeiska standardarbetet vad gäller värdetransportväskor och rånet mot G4S i Västberga.

BDB Bankernas Depå lämnade en lägesrapport om depåerna och kontantflödena.

Riksbanken konstaterade att cirka 17 miljoner kronor i 50-öringar hittills har kommit in till Riksbanken, vilket utgör ungefär 10 % av det utelöpande värdet på 50-öringar.   Riksbanken lämnade en lägesrapport från projektet som arbetar med översynen av sedel- och myntserien. Beslut om förnyelse av sedlar och mynt samt beslut om två nya valörer (2-krona och 200-kronorssedel) har fattats under våren.
Riksbanken informerade om att det pågår en upphandling av byggentreprenör till Riksbankens nya kontanthanteringskontor i Broby. Kontoret beräknas att kunna tas i drift i slutet av 2012/början av 2013.
Riksbanken redogjorde för den kostnadsundersökning av betalningsmedel som pågår under ECB:s ledning. Avsikten är att på ett enhetligt sätt jämföra kostnader för olika betalningsinstrument i EU:s länder. Resultatet från arbetet kommer troligtvis att redovisas under 2011. 
Ett bolag, Bankernas Automatbolag, har bildats och ska ansvara för de fem största bankernas uttagsautomater. Det finns ett stort moderniseringsbehov av automatbeståndet och med hjälp av detta nya gemensamma bolag räknar man med att lättare kunna göra nya investeringar och få bättre spridning av automaterna.  
Riksbanken informerade om en nationell krishanteringsövning, SAMÖ-KKÖ 2011, som ska ske i början av 2011. Övningen syftar till att träna förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnkraftverksolycka med radioaktivt utsläpp.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23