Kontanthanteringsrådets möte den 26 oktober 2006

Den 26 oktober träffades Kontanthanteringsrådet för andra gången. Förutom Riksbanken består rådet av representanter från banker, kontantdepåbolag, värdetransportbolag, detaljhandel, fackföreningar och berörda myndigheter.

De fem arbetsgrupper som bildades vid mötet i april – Säkerhet, Kontanthanteringsstrukturen, Sedlar och mynt, Makulering och Kontantuttag i butik – rapporterade från sina respektive sammankomster, och det framtida arbetet inom grupperna diskuterades.

Kontanthanteringsrådet noterade den positiva utvecklingen under 2006 beträffande antalet värdetransportrån, som nästintill halverats jämfört med tidigare år. Säkerhetsgruppen planerar att etablera ett nära samarbete med polisens så kallade nickelprojekt, som syftar till att bekämpa värdetransportrån.

Vidare konstaterade rådet att kontanthanteringen i Skåne och Norrland har fungerat mycket bra även sedan Riksbanken stängde sina kontor i Malmö och Härnösand, vilka ersatts av privatägda depåer. Upp till cirka tjugo depåer kan komma att finnas på plats inom ett år (för närvarande finns fyra stycken).

Andra frågor som diskuterats i arbetsgrupperna är metoder för att upprätthålla en god sedelkvalitet, en mer effektiv mynthantering, alternativa tillvägagångssätt för makulering av sedlar på kort och lång sikt, en kartläggning av vilka metoder som idag förekommer för kontantuttag i butik samt framtida mynthantering inklusive tankar kring en kampanj för att få allmänheten att växla in mynt som man har hemma.

Nästa möte i Kontanthanteringsrådet är planerat att äga rum den 25 april 2007.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23