Kontanthanteringsrådets möte den 9 september 2015

På Kontanthanteringsrådets möte den 9 september 2015, som leddes av förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick, behandlades följande frågor.

Från Kontanthanteringsrådets två arbetsgrupper "Sedlar och mynt" samt "Säkerhet" lämnades en rapport om vilka frågor som har diskuterats i dessa grupper det senaste året. Det har i grupperna bland annat förts diskussioner om sedel- och myntutbytet, statistik samt hot och risker inom kontanthantering.

Kontanthanteringsrådet fick en lägesrapport om sedel- och myntutbytet som startar den 1 oktober då Riksbanken börjar ge ut nya sedlar av valörerna 20, 50, 200 och 1000. Enligt de samråd Riksbanken har med kontantmarknaden är bedömningen att alla aktörer är väl förberedda inför utbytet. Riksbanken redogjorde också för de många olika kanaler som används i den kommunikationskampanj som Riksbanken genomför med anledning av utbytet.

Uppdaterad 2017-11-23