Kontanthanteringsrådets möte den 25 april 2007

Kontanthanteringsrådet är ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället. Det består, förutom av Riksbanken, av representanter från banker, kontantdepåbolag, värdetransportbolag, detaljhandel, fackföreningar och berörda myndigheter. Rådet leds av riksbankschef Stefan Ingves.

Mötet den 25 april 2007 inleddes med rapporter från rådets olika arbetsgrupper. Arbetsgruppen för säkerhetsfrågor arbetar med att diskutera risker i kontanthanteringen. Gruppen planerar att bilda en referensgrupp för att närmare diskutera krav på aktörer inom kontanthanteringen när det gäller lägsta säkerhetsnivå.

Arbetsgruppen följer också det uppdrag som gruppen har gett till doktorand Johan Lundin, Lunds Tekniska Högskola, att göra en nulägesanalys av kontanthanteringen i Sverige. Han ska titta på strukturer, aktörer, hot och risker i syftet att få fram en modell för att kunna analysera störningar och förändringar inom kontanthanteringen. Resultatet av den här undersökningen kommer att presenteras för rådet efter sommaren.

Rådet diskuterade också olika myndighetsbeslut som syftar till att öka säkerheten kring värdetransportbolagen och hur dessa beslut kan påverka aktörer inom området.

Arbetsgruppen för kontanthanteringsstrukturen arbetar främst med att följa arbetet med utbyggnaden av de bankägda kontantdepåerna. I dag finns det 3 depåer och ytterligare depåer tillkommer inom de närmaste dagarna. Vid årsskiftet räknar man med att det ska finnas cirka 12 depåer.

Rådet informerades också om att Försvarsdepartementet i januari 2007 tillsatte en utredning som har i uppdrag att bland annat analysera behovet av att ge viktiga anläggningar för landets penningmedelsförsörjning samt bevakningsbolagens transporter status som skyddsobjekt.

Arbetsgruppen för sedlar och mynt, vars uppgift är att bevaka och informera om trender inom området, presenterade en undersökning om bland annat vilka sedel- och myntvalörer allmänheten anser behövs. Resultatet visar att 67 procent av allmänheten inte tycker att 50-öringen behövs. När det gäller sedlar är det 1000-lappen som hos 12 procent av de svarande anses som överflödig.

Slutligen presenterade Riksbanken en pågående undersökning om samhällets kostnader för kort- och kontantbetalningar. Den beräknas vara klar för publicering under sommaren och den kommer att distribueras till Kontanthanteringsrådet i höst.

Nästa möte i Kontanthanteringsrådet är planerat att äga rum den 25 oktober 2007.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23