Kontanthanteringsrådets möte den 10 februari 2010

På Kontanthanteringsrådets möte den 10 februari 2010 behandlades följande frågor:
Kontanthanteringsrådets två arbetsgrupper "Sedlar och mynt" samt "Säkerhet" lämnade en lägesrapport från sina grupper. De har bland annat diskuterat Riksbankens projekt om en ny sedel- och myntserie, sedel- och myntströmmar, kvaliteten på sedlar i cirkulation, uppföljning av depåstrukturen, praktiska frågor kring att 50-öresmyntetet blir ogiltigt, den nya skyddslagen och 2008-års kameraövervakningsutredning.

BDB Bankernas Depå AB och Sparbankerna lämnade en lägesrapport om de depåer som för närvarande är i drift.

Riksbanken informerade om arbetet med översynen av den nya sedel- och myntserien. Projektets förslag är att införa en ny 2-krona, en 200-kronorssedel och ett 20-kronorsmynt. Det enda beslut som hittills har fattats är att 50-öringen blir ogiltig efter den 30 september i år.

Riksbanken informerade om att projektering pågår av Riksbankens nya kontanthanteringskontor i Broby. Kontoret beräknas vara i drift i början av 2013. Riksbanken redogjorde för den uppföljning av depåstrukturen som Riksbanken har gjort. Denna omfattar en kartläggning av hur depåstrukturen ser ut, kontanthanteringsaktörernas syn på hur det fungerar samt Riksbankens slutsatser.
Riksbanken berättade om den undersökning som gjorts av svenskarnas betalningsvanor. Slutsatserna från undersökningen är bland annat att kontanter fortfarande spelar stor roll för betalningar under 100 kronor och att betalningar med kort har ökat kraftigt.
Företrädare för kontantfritt.nu, ett projekt som Finansförbundet finansierar och är initiativtagare till, informerade om sitt arbete för att skapa ett kontantfritt samhälle.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23