Kontanthanteringsrådets möten med anledning av Covid-19

Med anledning av Coronapandemin kallade Riksbanken i mitten av mars samman Kontanthanteringsrådet för att få en samlad bild av läget i kontantförsörjningen i Sverige. Kontanthanteringsrådet har sedan den 20 mars sammanträtt regelbundet. Förste vice riksbankschef och Kontanthanteringsrådets ordförande Cecilia Skingsley har lett rådets möten.

Kontanthanteringsrådet har under dessa möten fått löpande information om hur de organisationer som finns representerade i rådet har påverkats av Coronapandemin, tagit del av prognoser av utvecklingen i kontantförsörjningen och diskuterat vilka behov av koordinering av åtgärder och budskap som finns. Kontanthanteringsrådets huvudsakliga budskap är att betalningar fungerar och det mesta sker utan eller med liten mänsklig hantering. Det är önskvärt att kontanter är allmänt gångbara.

Kontanthanteringsrådet har också konstaterat följande:

Kontanthanteringsrådet har också konstaterat följande:

  • Kontantomsättningen i Sverige generellt har minskat till följd av Coronapandemin.
  • Kontantdistributionen i samhället fungerar trots pandemin.
  • Det finns en oro bland handlare och konsumenter att Covid-19 skulle kunna överföras via sedlar och mynt och det förekommer observationer på att handeln avråder från kontantbetalning av smittspridningsskäl. Folkhälsomyndigheten har gått ut med information om att det inte finns några uppgifter om att personer har smittats via sedlar eller mynt. Studier i ämnet visar också att överföringsrisken från sedlar eller mynt är mycket låg (frågor och svar). Budskapet har förts vidare av Riksbanken och andra aktörer i Kontanthanteringsrådet.

Utöver pandemins påverkan på kontantförsörjningen har Kontanthanteringsrådet diskuterat frågor om den ökande mängden falska sedlar i Sverige. De falska sedlar som har upptäckts är ofta av låg kvalitet och Riksbanken jobbar med att informera allmänheten i hur man känner igen säkerhetsdetaljer i de nya sedelserierna (sedlarnas säkerhetsdetaljer).

Kontanthanteringsrådet sammanträder fortsatt regelbundet.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-11-17