Kontanthanteringsrådets möte den 2 oktober 2013

På Kontanthanteringsrådets möte den 2 oktober 2013, som leddes av förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick, behandlades följande frågor.

Från Kontanthanteringsrådets två arbetsgrupper "Sedlar och mynt" samt "Säkerhet" lämnades en rapport om vilka frågor som har diskuterats i dessa grupper det senaste året. Det har i grupperna bland annat förts diskussioner om sedel- och myntutbytet, statistik samt hot och risker inom kontanthanteringen.

Upplägget för den utredning som regeringen tillsatt om kontanthanteringen presenterades. Utredningen ska bland annat kartlägga och analysera kontanthanteringens alla moment och dess aktörer samt identifiera brister i regelverket för kontanthanteringen.

På mötet konstaterades att det har gått ett år sedan Panaxias konkurs inträffade och att kontanthanteringen fortsatte att fungera förhållandevis bra därefter trots det inträffade, men att det dock är positivt att man nu gör en översyn av hela kontanthanteringskedjan.

Slutsatserna från Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden avseende de frågor som rör kontanter presenterades.

Kontanthanteringsrådet fick också en lägesrapport om indragningen av den äldre versionen av 50- och 1000-kronorssedeln och de aktiviteter som pågår inför introduktionen av de nya sedlarna och mynten samt information om att driftstarten av Riksbankens nya kontor i Broby är försenad.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23