Kontanthanteringsrådets möte den 19 september 2016

På Kontanthanteringsrådets möte den 19 september 2016, som leddes av förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick, behandlades följande frågor.

Från Kontanthanteringsrådets två arbetsgrupper "Sedlar och mynt" samt "Säkerhet" lämnades en rapport om vilka frågor som har diskuterats i dessa grupper det senaste året. Det har i grupperna bland annat förts diskussioner om sedel- och myntutbytet, statistik samt säkerhetsfrågor.

Kontanthanteringsrådet fick en lägesrapport om hur den första etappen av sedel- och myntutbytet har gått och information om hur läget ser ut inför den andra etappen som startar i oktober. Riksbanken informerade också om de olika kommunikationsaktiviteter som görs med anledning av utbytet.

Kontanthanteringsrådet fick också en presentation om Riksbankens arbete inom betalningsområdet det senaste året och information om pågående och kommande utredningar och regelverksförändringar i Sverige inom betalningsområdet.

Uppdaterad 2017-11-23