Kontanthanteringsrådets möte den 17 oktober 2008

Kontanthanteringsrådet är ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället. Det består, förutom av Riksbanken, av representanter från banker, kontantdepåbolag, värdetransportbolag, detaljhandel, fackföreningar och berörda myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen, Finansinspektionen och Finansdepartementet. Rådet leds av Riksbanken.

Mötet inleddes med att Kai Barvèll hälsade alla välkomna och därefter lämnade rådets olika arbetsgrupper sina rapporter.

Kontanthanteringsstruktursgruppen har behandlat frågor som etablering av depåstrukturen, myntcirkulation, avveckling av Svensk Kassaservice, den finansiella oron och ett nytt Riksbankskontor.

Säkerhetsgruppen

  • Resultatet från utredningen "Skyddet för samhällsviktig verksamhet" (SOU 2008:50) har diskuterats i gruppen. Förslaget innebär bl.a. att anläggningar (Riksbankens kontor, bankägda värdedepåer, uppräkningscentraler och bankkontor) som används för landets försörjning av sedlar och mynt ska kunna bli skyddsobjekt. Förslaget är nu under remissbehandling.
  • Gruppen har också informerats om den översyn av lagen om allmän kameraövervakning (SOU 2008:22) som regeringen beslutat om.
  • Till och med den 27 oktober har det i år inträffat 36 värdetransportrån och 91 bankrån. Under hela 2007 inträffade 28 respektive 40 rån. Antalet butiksrån ökar och hittills har det skett 1 000 rån inom handeln.

Sedel och myntgruppen

  • Projektet "Översyn av sedel- och myntserien" har diskuterats. Under våren 2009 kommer ett förslag att finnas framme på vilka valörer som vi ska ha och vilka valörer som ska vara sedlar respektive mynt.
  • Under 2009 kommer alla 1-kronor att ha en specialprägling som uppmärksammar Sveriges relation med Finland. Myntet introduceras den 15 januari.
  • Riksbanken har tagit fram ett digitalt informationsmaterial om skyddsinfärgade sedlar (en broschyr och två affischer) som kan användas av kassapersonal i handel och banker. Materialet kommer att finnas på Riksbankens externa webbplats.
  • Den utelöpande sedelmängden minskar till skillnad från utelöpande myntmängd som ökar.
  • Effekter av extern makulering har diskuterats. Slutsatserna är att det kräver stora investeringar som depåerna inte är beredda att ta.

Lägesinformation från bankdepåbolagen

En tredje sparbanksdepå är öppnad i Bromma och Bankernas Depåbolag har nio depåer i drift.

Nya regler för inlösen av skadade sedlar m.m.

Christina Wejshammar redogjorde för ett förslag till förändringar av reglerna för inlösen av skadade, ändrade och ogiltiga sedlar. Förslaget innebär inga stora förändringar utan innebär snarare att nuvarande regler förtydligas och förenklas.

Nästa möte

Kontanthanteringsrådets nästa möte blir den 28 april 2009, kl. 14:00 - 16:00.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23