Kontanthanteringsrådets möte 12 oktober 2011

Kontanthanteringsrådets två arbetsgrupper "Sedlar och mynt" samt "Säkerhet" lämnade lägesrapporter från sina grupper. De har bland annat diskuterat Riksbankens projekt om en ny sedel- och myntserie, och Riksbankens nya kontanthanteringskontor i Broby som ska vara i drift under 2013. Dessutom redovisades statistik över utelöpande sedel- och myntmängd, sedel- och myntströmmar till och från Riksbanken, hur mycket 50-öringar som kommit in till Riksbanken efter 50-öresindragningen samt utvecklingen av rån.

Riksbanken redogjorde för den kostnadsstudie av betalningsmedel som ECB genomför i 16 EU-länder och som beräknas vara klar vid årsskiftet.

BAB Bankernas Automatbolag informerade om att de planerar att från och med våren 2012 ta över cirka 2 700 kontantautomater från Nordea, Danske Bank, Swedbank, SEB och Handelsbanken.

Riksbanken lämnade en statusrapport från projektet för den nya sedel- och myntserien. För närvarande pågår formgivningstävling och samråd med aktörerna på kontantmarknaden kring hur introduktionen av de nya sedlarna och mynten ska gå till.

Riksbanken informerade också om SAMÖ-KKÖ, en nationell krishanteringsövning i form av en kärnkraftsolycka, som den finansiella sektorn deltog i under början av 2011. Slutsatserna var att elbortfallet fick en begränsad effekt på kontanthanteringen i form av att en del bankomater inte fungerade under några timmar.

Uppdaterad 2017-11-23