Kontanthanteringsrådets möte 12 oktober 2011

Kontanthanteringsrådets två arbetsgrupper "Sedlar och mynt" samt "Säkerhet" lämnade lägesrapporter från sina grupper. De har bland annat diskuterat Riksbankens projekt om en ny sedel- och myntserie, och Riksbankens nya kontanthanteringskontor i Broby som ska vara i drift under 2013. Dessutom redovisades statistik över utelöpande sedel- och myntmängd, sedel- och myntströmmar till och från Riksbanken, hur mycket 50-öringar som kommit in till Riksbanken efter 50-öresindragningen samt utvecklingen av rån.

Riksbanken redogjorde för den kostnadsstudie av betalningsmedel som ECB genomför i 16 EU-länder och som beräknas vara klar vid årsskiftet.

BAB Bankernas Automatbolag informerade om att de planerar att från och med våren 2012 ta över cirka 2 700 kontantautomater från Nordea, Danske Bank, Swedbank, SEB och Handelsbanken.

Riksbanken lämnade en statusrapport från projektet för den nya sedel- och myntserien. För närvarande pågår formgivningstävling och samråd med aktörerna på kontantmarknaden kring hur introduktionen av de nya sedlarna och mynten ska gå till.

Riksbanken informerade också om SAMÖ-KKÖ, en nationell krishanteringsövning i form av en kärnkraftsolycka, som den finansiella sektorn deltog i under början av 2011. Slutsatserna var att elbortfallet fick en begränsad effekt på kontanthanteringen i form av att en del bankomater inte fungerade under några timmar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-23