Hämta räntor och valutakurser via REST API - betaversion

Riksbanken håller på att utveckla ett nytt REST API (Application Programming Interface) i syfte att förenkla för användare som vill integrera sina system för att automatiserat kunna hämta räntor och valutakurser från Riksbanken. Nu finns det en betaversion av detta REST API tillgängligt.

Betaversion

Betaversionen släpptes den 29 mars 2023. Riksbanken planerar att gå över till REST API:et under sista kvartalet 2023. Det gamla SOAP API:et kommer därefter att avvecklas efter en övergångsperiod om cirka 3 månader. Mer detaljerad information kring tidplan kommer att kommuniceras på webbplatsen framöver.

Använda betaversionen

Du kan använda detta API utan kostnad, men antalet anrop som får göras under en tidsperiod från en given IP-adress är begränsat. Har du behov av att göra fler anrop finns också möjlighet att registrera dig som användare i Riksbankens API-portal.

Vanliga frågor och svar om det nya API:et och betaversionen.

Användning av Riksbankens gamla SOAP API 

Vi rekommenderar befintliga konsumenter av vårt SOAP API att planera för en migrering till det nya API:et så snart betaperioden är över. Detta eftersom det gamla SOAP API:et kommer att avvecklas efter en övergångsperiod.

API-portalen 

Teknisk dokumentation för utvecklare, information om publicerade API:er samt möjlighet till registrering av användare finns i Riksbankens API-portal. I portalen finns också information om hur Riksbanken behandlar dina personuppgifter vid användande av API:et.

Friskrivning

Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-03-29