Betalningsrapport 2021

Är betalningarna effektiva?

Ladda ner PDF

Digitala betalsätt är mer kostnadseffektiva

Publicerad: 3 november 2021

Betalningar är effektiva om det kostar relativt lite för samhället som helhet att genomföra dem. Samhällets kostnader inkluderar betalningsförmedlarens kostnader, till exempel kostnader för teknisk utrustning, försäkringar, transporter, men även andra kostnader som exempelvis väntetiden för en enskild kund. Samhällets kostnader inkluderar även företagens kostnader för att ta emot betalningar, exempelvis kostnader för kassaapparater och fakturahantering.

Riksbankens senaste undersökning av samhällets kostnader för olika typer av betalningar, som publicerades 2012, visar att betalningar med kort och autogiro är mest kostnadseffektiva. Till exempel var de samlade kostnaderna på samhällsnivå för en betalning med kort cirka fyra kronor. Kostnaden för en kontantbetalning var dubbelt så hög, cirka åtta kronor. Enligt en studie från Danmarks Nationalbank, som publicerades 2019, är betalningar med den danska motsvarigheten till Swish särskilt effektiva för betalningar mellan privatpersoner. På samhällsnivå kostar den typen av betalning cirka 2 danska kronor.

Riksbanken genomför en ny kostnadsstudie

Riksbanken arbetar nu med en ny kostnadsstudie som syftar till att mäta samhällets kostnader för olika typer av betalningar i Sverige. Studiens resultat är viktigt för att kunna utvärdera hur effektiva svenska betalningar är och hur de förhåller sig till andra länder. Riksbanken kommer att samla in uppgifter från bland annat hushåll, företag, offentlig sektor, banker och andra betaltjänstleverantörer. Kostnadsstudien kommer att publiceras i slutet av 2022 eller början av 2023.