Betalningsrapport 2021

Test av teknisk lösning för e-kronor

Ladda ner PDF

Teknisk lösning för e-krona testas med externa deltagare

Publicerad: 3 november 2021

Riksbanken driver sedan 2020 ett pilotprojekt tillsammans med företaget Accenture för att ta fram en teknisk lösning för e-kronor och på så sätt lära sig mer om hur en sådan lösning skulle kunna se ut. Genom att testa en teknisk lösning kan Riksbanken lära sig mer om dess möjligheter, men även använda den som utgångspunkt för jämförelser med andra lösningar och modeller.

Den tekniska lösning som tagits fram i projektet baseras på ett distribuerat nätverk, en typ av Distributed Ledger Technology (DLT). Den bygger på en distribu­tionsmodell som påminner om modellen för dagens kontanter. I lösningen skapar Riksbanken e-kronor som sedan distribueras till allmänheten via deltagare i e-krona-nätverket, exempelvis banker och betaltjänstleverantörer.

Banker och betaltjänstleverantörer förser slutanvändare med e-kronor

Riksbanken skapar och förstör e-kronor. Deltagare i e-krona-nätverket, exempelvis banker och betaltjänstleverantörer, kan växla till sig e-kronor mot pengar på deras konton i Riksbankens betalningssystem RIX. Deltagarna erbjuder i sin tur slutanvändarna möjligheten att växla till sig e-kronor mot till exempel pengar på ett privat bankkonto. E-kronorna kan förvaras i en digital plånbok kopplad till exempelvis en mobilapp eller ett kort.

Riksbanken skapar och förstör e-kronor. Deltagare i e-krona-nätverket, exempelvis banker och betaltjänstleverantörer, kan växla till sig e-kronor mot pengar på deras konton i Riksbankens betalningssystem RIX. Deltagarna erbjuder i sin tur slutanvändarna möjligheten att växla till sig e-kronor mot till exempel pengar på ett privat bankkonto. E-kronorna kan förvaras i en digital plånbok kopplad till exempelvis en mobilapp eller ett kort.

Under projektets första etapp, som sträckte sig mellan februari 2020 och februari 2021, skapades en testmiljö som simulerade hur en betalning med e-kronor kan fungera. Här kunde simulerade deltagare i nätverket beställa e-kronor från Riksbanken som simulerade slutanvändare kunde växla till sig och hålla i en digital plånbok. Via en mobilapp kunde slutanvändarna sedan göra betalningar, insättningar och uttag. De kunde även göra betalningar med kort och smarta klockor.

Utvärderingen av projektets första etapp visar att den tekniska lösning som testats överlag levde upp till de krav som ställts. Distributed Ledger Technology (DLT) är dock en ny och i dessa sammanhang oprövad teknik som behöver utredas närmre för att vi ska veta om den klarar de tekniska och legala kraven som ställs på en e-krona. För att kunna fördjupa sig i den lösning som testats under e-kronapilotens första etapp valde Riksbanken att inleda etapp två som sträcker sig mellan februari 2021 och februari 2022.

I den andra etappen av e-kronapiloten har Riksbanken inlett ett samarbete med Handelsbanken och TietoEVRY som kommer att agera deltagare i det testnätverk som byggts upp under projektets första etapp och vidareutvecklats under andra etappen. Ett test tillsammans med externa deltagare ger Riksbanken möjlighet att på ett mer verklighetstroget sätt undersöka och lära mer om hur e-kronor kan distribueras till slutanvändarna via betaltjänstleverantörer som till exempel banker. Under etapp två kommer Riksbanken även att närmare undersöka prestandan i den tekniska lösningen.

Att kontantanvändningen minskar till förmån för digitala betalsätt innebär också att det blir svårare att göra en betalning utan internetuppkoppling. Att vi ständigt måste vara uppkopplade gentemot olika betalningsnätverk för att kunna genomföra våra betalningar gör samhället sårbart. Ett viktigt arbete inom e-kronapiloten är därför att undersöka och testa om det är möjligt att göra betalningar med en e-krona i situationer där uppkoppling saknas.