Betalningsrapport 2021

Kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel behöver stärkas

Ladda ner PDF

Ny riksbankslag tydliggör Riksbankens ansvar men ger inte nödvändig flexibilitet

Publicerad: 3 november 2021

Temp

Riksbankens nuvarande ansvar för att se till att det finns tillgång till kontanter i samhället förtydligas i förslaget till ny riksbankslag. Enligt förslaget ska Riksbanken vara ansvarig för att det ska finnas fem kontantdepåer varav två på bestämda geografiska platser i landet (en i Norrbottens eller Västerbottens län respektive en i Jämtlands eller Västernorrlands län) där sedlar ska kunna hämtas ut och lämnas in. Riksbanken har påtalat att förslaget att driva fem kontantdepåer inte är ändamålsenligt eftersom det finns risk för att depåer kommer att stå oanvända och bidra till onödiga kostnader för samhället. De privata aktörer som Riksbanken haft en dialog med under året, för att diskutera hur den framtida kontanthanteringen bör se ut, bekräftar att det finns en risk för att vissa depåer kan komma att bli helt oanvända. För att Riksbanken ska kunna verka för en så effektiv kontanthantering som möjligt bör Riksbankens uppdrag vara målstyrt och inte låst i detaljregler.