Betalningsrapport 2021

Kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel behöver stärkas

Ladda ner PDF

Delar av kontantinfrastrukturen säkras

Publicerad: 3 november 2021

Riksbanken, politiker och andra myndigheter är överens om att utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle medför problem och har därför satt in en del åtgärder. I januari 2021 trädde exempelvis en ny lag i kraft som kräver att vissa stora banker ska tillhandahålla uttagstjänster för privatpersoner och ta emot insättningar från organisationer och företag. Riksbanken har även satt in åtgärder för att kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet i händelse av kris. Under våren 2021 öppnades ett kontanthanteringskontor i Jönköping och under 2022 kommer ytterligare ett kontor att öppnas i Falun. Det är dock viktigt att komma ihåg att kontanter bara är ett av flera betalningsalternativ som Sverige behöver ha tillgång till i händelse av kris eller höjd beredskap. Dessutom är det problematiskt att använda kontanter i den här typen av situation om de inte används även i normala tider.