Betalningsrapport 2021

Test av teknisk lösning för e-kronor

Ladda ner PDF

E-kronor – tillgång till statliga pengar i digital form

Publicerad: 3 november 2021

Idag har allmänheten tillgång till svenska kronor i två former – statligt utgivna pengar i form av kontanter och digitala pengar utgivna av affärsbankerna. I takt med att kontanter används allt mindre finns det en risk att allmänheten i framtiden inte längre har tillgång till och kan betala med statligt utgivna pengar. Därför undersöker Riksbanken möjligheten att ge ut digitala kontanter, så kallade e-kronor. Det har ännu inte tagits beslut om att ge ut e-kronor.

Riksbanken anser att e-kronor skulle kunna bidra till att stärka betalningssystemets motståndskraft. Det är viktigt att ha tillgång till en alternativ betalningsform vid allvarliga störningar i bankernas eller kortföretagens system. E-kronan skulle fylla samma uppgift som kontanterna hittills har gjort – att erbjuda ett statligt betalningsalternativ som är tillgängligt för alla och som kompletterar utbudet av betalningstjänster från den privata sektorn. Genom att tillhandahålla e-kronor och därmed en alternativ infrastruktur för betalningar kan Riksbanken dessutom ge andra aktörer än banker direkt tillgång till en betalningsinfrastruktur där de kan erbjuda betaltjänster till sina kunder. Detta underlättar för mindre och nya aktörer att konkurrera vilket gynnar innovation.

Att förse allmänheten med centralbankspengar i form av sedlar och mynt är en viktig del i Riksbankens uppdrag att se till att svenska betalningar är säkra och effektiva. Att tekniken utvecklas förändrar inte det uppdraget. Kontanterna behöver helt enkelt anpassas till dagens teknik. Därför tycker Riksbanken att det kan finnas anledning att ge ut svenska kronor digitalt i form av e-kronor.