Betalningsrapport 2021

RIX vidareutvecklas för att möta framtidens behov

Ladda ner PDF

Ett system med två tjänster – RIX-RTGS och RIX-INST

Publicerad: 3 november 2021

Nuvarande RIX består av en mjukvara och en IT-plattform där mjukvaran körs. Systemet är från 2009 och fungerar väl. De avtal Riksbanken har med mjukvaruleverantören löper ut 2025 och Riksbanken utreder därför hur RIX ska se ut i framtiden, vilka tjänster som ska erbjudas och hur systemet ska drivas.

Ett viktigt beslut är redan fattat – framtidens RIX ska erbjuda två tjänster. Den ena tjänsten kommer att kallas RIX-RTGS och är avsedd att ersätta nuvarande RIX. Den andra tjänsten kommer att kallas RIX-INST där INST står för ”instant”, vilket är det inom EU vedertagna begreppet för vad vi i Sverige kallar omedelbara betalningar. I dagsläget erbjuds omedelbara betalningar enbart via Swish. Syftet med RIX-INST är att erbjuda ett system för avveckling av omedelbara betalningar i centralbankspengar som Swish och andra nya tjänster kan använda sig av (se FAKTA – Vad skiljer RIX-RTGS från RIX-INST?). Omedelbara betalningar kan öka effektiviteten och minska kostnaderna vid betalningar för samhället i stort bland annat eftersom de skalar bort kostsamma steg i betalningsprocessen. Avveckling i centralbankspengar minskar dessutom riskerna i det finansiella systemet.

FAKTA - Vad skiljer RIX-RTGS från RIX-INST?

När en bankkund vill betala till en kund i en annan bank, exempelvis en elräkning, eller göra en löneutbetalning, slås den betalningen samman med många andra betalningar, så kallad clearing, och genomförs som en stor betalning i RIX-RTGS. Det finns fastställda rutiner och tidscheman för detta och det är därför som en betalning ofta inte kommer fram till mottagaren förrän dagen därpå. I RIX-INST kan banken däremot lägga in kundens betalning separat utan att den slås samman med andra betalningar och det gör att den kan genomföras omedelbart. RIX-INST måste därför kunna hantera många fler betalningar än RIX-RTGS och behöver därför delvis ha andra funktioner.