Riksbanken köper kommunobligationer

Riksbankens direktion har vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte beslutat att, som ett nästa steg i Riksbankens program för obligationsköp, köpa obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB till ett nominellt belopp om 15 miljarder svenska kronor. Detta sker mot bakgrund av den allvarliga nedgången i svensk ekonomi och en fortsatt stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen till följd av coronapandemin.

För att upprätthålla penningpolitikens expansivitet, ge stöd åt ekonomin och stödja kreditförsörjningen brett i svensk ekonomi beslutade direktionen den 16 mars 2020 att under mars - december 2020 genomföra köp av obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om upp till 300 miljarder kronor. Inom ramen för detta program påbörjades köpen av statsobligationer den 18 mars och köpen av säkerställda obligationer den 25 mars. Den 2 april inleddes även köp av företagscertifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag.

Nu inleds köp av kommunobligationer och dessa äger rum mellan den 27 april och den 30 juni 2020 och ska genomföras på andrahandsmarknaden. Dessa köp omfattar endast obligationer med fast kupong. Eventuella senare köp kan även komma att omfatta obligationer med rörlig kupong.

Ytterligare information finns på riksbank.se. Allmänna villkor publiceras senast den 24 april och särskilda villkor liksom kommande datum för köpen av kommunobligationer publiceras normalt två dagar före varje anbudstillfälle på Riksbankens webbplats.

Protokollet från direktionens extrainsatta penningpolitiska möte publiceras måndagen den 4 maj.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-22