Fortsatta köp av kommunobligationer

Pressmeddelande Riksbankens direktion har idag beslutat att Riksbanken mellan den 1 juli och den 30 september ska köpa kommunobligationer för 15 miljarder kronor. Köpen av kommunobligationer ingår i Riksbankens tidigare annonserade program för köp av obligationer på upp till 300 miljarder kronor i år. Syftet med åtgärderna är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Mot bakgrund av den allvarliga nedgången i ekonomin och den stora osäkerheten om utvecklingen framöver har direktionen beslutat att Riksbanken mellan den 1 juli och den 30 september ska köpa obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner samt Kommuninvest i Sverige AB till ett nominellt belopp om sammanlagt 15 miljarder kronor. Köpen ingår i Riksbankens program för köp av obligationer på upp till 300 miljarder kronor som löper fram till december 2020. De görs på andrahandsmarknaden och omfattar både obligationer med fast kupong och obligationer med rörlig kupong.

Genom att köpa kommunobligationer bidrar Riksbanken till att stödja kreditförsörjningen brett i svensk ekonomi och hålla det allmänna ränteläget på en låg nivå, för att i förlängningen säkerställa penningpolitikens genomslag på ekonomin och därmed fortsätta att stödja ekonomin och värna prisstabiliteten.  

Inom ramen för de 300 miljarderna har Riksbanken hittills köpt stats-, bostads- och kommunobligationer samt företagscertifikat för 97 miljarder kronor. Köpen har bidragit till att stabilisera läget på marknaderna och till att hålla nere det allmänna ränteläget. I och med detta beslut finns det en köpplan för alla dessa värdepapper till och med den 30 september.

Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs.

Bakgrund

För att hålla penningpolitiken fortsatt expansiv och ge stöd åt ekonomin beslutade direktionen den 16 mars att köpa stats-, kommun- och bostadsobligationer. Den 19 mars beslutade direktionen att även köpa obligationer och certifikat utgivna av svenska icke-finansiella företag. De första köpen av kommunobligationer genomfördes den 28 april. Riksbanken har hittills köpt kommunobligationer utgivna av Kommuninvest till ett sammanlagt nominellt belopp om 10 miljarder kronor. De nu beslutade köpen av kommunobligationer om 15 miljarder kronor ska ske utöver de köp till ett nominellt belopp om 15 miljarder kronor som enligt tidigare beslut genomförs fram till den 30 juni 2020.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-05-15