Avdelningen för verksamhetssupport

Avdelningen för verksamhetssupport

Marianne Olsson

Avdelningen för verksamhetssupport (AVS) arbetar med IT-stöd, HR-frågor, ekonomi, upphandling, registratur och arkiv, fastighetsfrågor, säkerhet och intern service.

Två av avdelningens enheter, enheten för verksamhetsnära IT samt arkitektur- och leverantörsstyrningsenheten, ansvarar för Riksbankens IT-stöd det vill säga drift, underhåll, utveckling och förvaltning av Riksbankens alla applikationer och IT-system samt support och utveckling av Riksbankens IT-arbetsplats.

Övriga enheter ansvarar för många av stödfunktionerna inom Riksbanken. Ekonomienheten ansvarar för bokslut, budget och fakturor. HR-enheten stöttar verksamheten när det gäller ledar- och medarbetarutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. Enheten för upphandling, registratur och arkiv stöttar verksamheten vid upphandlingar, diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Enheten ansvarar också för Riksbankens arkiv.

Enheten för fastighet och service ansvarar för Riksbankens fastigheter. I det ingår förvaltning och anpassning av lokaler (egna och hyrda lokaler). Enheten ansvarar också för alla former av intern service.

Säkerhetsenheten ansvarar för säkerhetsfrågor. Det avser till exempel fysisk säkerhet, säkerhet kring skyddsvärd verksamhet och personsäkerhet (såsom resesäkerhet).

Det är en avdelning med många skilda funktioner och verksamheter men med det gemensamma målet att se till att banken har rätt förutsättningar för att lyckas med sina huvuduppgifter.

Organisation

Marianne Olsson är avdelningschef. Ulrika Pilestål är biträdande avdelningschef och IT-chef.

Avdelningen består av sju enheter:

  • Ekonomi
  • Upphandling, registratur och arkiv
  • Fastighet och service
  • Säkerhet
  • HR
  • Arkitektur och leverantörsstyrning
  • Verksamhetsnära IT