Forum etableras för att öka användningen av transaktionsbaserade referensräntor

Nyhet Riksbanken bedömer att fullt ut transaktionsbaserade referensräntor är mer tillförlitliga än bedömningsbaserade interbankräntor och att en utökad användning av transaktionsbaserade referensräntor bidrar till att främja finansiell stabilitet. Därför tar Riksbanken initiativ till att inrätta ett forum med finansmarknadens aktörer för att bättre förstå vad som behövs för att den finansiella sektorn ska gå över till att använda fullt ut transaktionsbaserade referensräntor.

Den svenska finansmarknaden är integrerad med omvärlden och det är därför viktigt att Sverige aktivt följer omvärldsutvecklingen för att minska risker och öka effektiviteten i det svenska finansiella systemet. För att värna ett gott förtroende för svenska referensräntor ser Riksbanken därför ett behov av att aktörer på den svenska marknaden, på samma sätt som redan skett i ett flertal av de viktigaste valutorna, också går över till att använda fullt ut transaktionsbaserade referensräntor.

Riksbanken lanserade i september 2021 en fullt ut transaktionsbaserad ränta, Swestr. För att den finansiella sektorn nu ska ha möjlighet att använda transaktionsbaserade referensräntor inrättar Riksbanken ett forum, där finansmarknadens aktörer kan träffas för att lösa utestående frågor och för att få till en smidig övergång.

Potentiella användare av referensräntor samt andra relevanta aktörer som önskar delta i forumet kan anmäla sitt intresse genom att skicka ett mejl till swestr@riksbank.se och ange namn på institution och person som vill delta.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-06-08