Vidareutlåning till företag utvidgas till enskilda firmor

Pressmeddelande Inom ramen för programmet för företagsutlåning kommer Riksbanken att erbjuda fler anbudstillfällen. Programmet utvidgas även till att omfatta vidareutlåning till enskild firma (enskild näringsverksamhet). Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till företag verksamma i Sverige och därmed stödja efterfrågan, produktionen och sysselsättningen i hela ekonomin.

Riksbanken beslutade den 12 mars att låna ut upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stödja de penningpolitiska motparternas vidareutlåning till icke-finansiella företag. Den 20 mars hölls den första auktionen på 100 miljarder kronor och den 23 mars beslutade Riksbanken att mellan den 27 mars och den 17 april, vid fyra tillfällen, erbjuda sammanlagt 400 miljarder kronor i lån till penningpolitiska motparter. Den 26 mars beslutade Riksbanken att tillfälligt tillåta att fler motparter kan delta i programmet genom att göra dessa till tillfälliga penningpolitiska motparter, så att lånen kan nå fler företag. Det finns anledning för Riksbanken att tillfälligt ge fler kreditinstitut möjlighet att finansiera en del av sin utlåning till icke-finansiella företag via lån hos Riksbanken för att upprätthålla kreditförsörjningen till livskraftiga företag.

För att så långt som möjligt mildra corona­pandemins negativa effekter på svensk ekonomi har Riksbanken nu beslutat att även erbjuda utlåning till enskilda firmor. Syftet att inkludera enskilda firmor är att underlätta för de penningpolitiska motparterna att finansiera sin utlåning till flera olika former av icke-finansiella företag med lån hos Riksbanken. Vidare har Riksbanken beslutat att erbjuda fler anbudstillfällen inom ramen för programmet för vidareutlåning till företag.

Riksbanken avser att veckovis från och med den 20 april erbjuda lån på 50 miljarder kronor till penningpolitiska motparter, och tillfälliga penningpolitiska motparter, mot säkerhet i syfte att öka deras utlåning till icke-finansiella företag och enskilda firmor. Detta kommer att fortgå till dess att det totala rambeloppet om 500 miljarder kronor har lånats ut, eller till dess att Riksbanken bedömer att det inte föreligger några fortsatta behov. Det utesluter inte att Riksbanken, om behov föreligger, kan öka rambeloppet till ett belopp som är större än 500 miljarder kronor.

För att möjliggöra för dessa förändringar kommer justerade, mer generösa villkor att tillämpas. Detta gäller även för de penningpolitiska motparter som redan tagit upp lån inom programmet. De justerade villkoren, liksom information och anmälningsblanketter till nästa auktion den 9 april, kommer att finnas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se senast den 7 april.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-06