Beslutet i korthet

Styrräntan sänks med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Om inflationsutsikterna står sig kan räntan sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret.

Inflationen är nu nära målet och väntas vara så även på lite längre sikt. Men inflationsutsikterna är osäkra.

Svensk BNP-tillväxt har varit svag men väntas stiga gradvis. Arbetsmarknaden försvagas ännu en tid.

Styrränta

3,75%

Gäller från den 15 maj 2024

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare