Styrräntan sänks med 0,25 procentenheter till 3,75 procent

Pressmeddelande Inflationen närmar sig målet samtidigt som konjunkturen är svag. Riksbanken kan därför lätta på penningpolitiken. Direktionen har beslutat att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Om inflationsutsikterna står sig kan styrräntan komma att sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret.

Penningpolitiken och avtagande utbudsstörningar har bidragit till att inflationen har sjunkit och nu är nära målet. I mars var KPIF-inflationen 2,2 procent, exklusive energipriser var inflationen 2,9 procent. Utfallen var lägre än Riksbankens senaste prognos.

Information som har tillkommit sedan den penningpolitiska rapporten i mars stärker bilden av en inflation nära målet även på lite längre sikt. Inflationsförväntningarna är väl förankrade och löneökningarna måttliga.

När inflationen närmar sig målet samtidigt som konjunkturen är svag kan penningpolitiken lättas. Direktionen har därför beslutat att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Om inflationsutsikterna står sig kan styrräntan komma att sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret, i linje med prognosen i mars.

Men inflationsutsikterna är osäkra. Det finns osäkerhet på både upp- och nedåtsidan när inflationen nu faller från mycket höga nivåer. De risker som kan göra att inflationen i Sverige stiger igen är främst kopplade till den starka amerikanska ekonomin, den geopolitiska oron och kronans växelkurs. Anpassningen av penningpolitiken framöver bör därför präglas av försiktighet, med gradvisa sänkningar av styrräntan.


Beslutet om styrräntan tillämpas från den 15 maj. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 15 maj. En pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag 11:00 på Riksbanken. För att delta krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se.

Om Penningpolitisk uppdatering

I samband med beskedet publiceras en Penningpolitisk uppdatering som innehåller direktionens bedömning av hur ny information påverkar de ekonomiska utsikterna och penningpolitiken. I uppdateringen finns inga nya prognoser. Nästa penningpolitiska rapport med prognoser publiceras den 27 juni.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-05-08