Beslutet i korthet

Styrräntan oförändrad på 3,75 procent. Om inflationsutsikterna står sig kan räntan sänkas två eller tre gånger under andra halvåret.

Inflationen är nära målet och väntas vara så även på lite längre sikt. Men inflationsutsikterna är osäkra.

Konjunkturen återhämtar sig från ett svagt utgångsläge. Arbetsmarknaden försvagas ännu en tid.

Styrränta

3,75%

Gäller från den 3 juli 2024

Video

Pressträff om det penningpolitiska beslutet i juni.

Erik Thedéen om Riksbankens räntebeslut i juni 2024

Vad är prognosen för styrräntan?

Diagrammet nedan visar utfall för styrräntan (heldragen linje) samt direktionens bedömning av styrräntan de kommande tre kvartalen (streckad linje).

Styrräntan (procent), publicerad 2024-06-27

240627 Styrräntan ppr juni.svg

Utfall för styrräntan är dagsdata och prognos avser kvartalsmedelvärden. Läs mer om prognosen för styrräntan i den penningpolitiska rapporten. Källa: Riksbanken

 

Nästa penningpolitiska besked?

Nästa penningpolitiska möte äger rum den 19 augusti 2024 och beskedet om det penningpolitiska beslutet, inklusive styrräntan, kommuniceras dagen efter den 20 augusti 2024.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare