BIS etablerar ett innovationscenter i Stockholm

Pressmeddelande Idag offentliggjordes att Bank for International Settlements, BIS, etablerar ett innovationscenter (BIS Innovation Hub Centre) i Stockholm i samarbete med centralbankerna i Danmark, Island, Norge och Sverige. Det nordiska innovationscentret ska verka för att fördjupa analysen av tekniska finansiella innovationer som är relevanta för centralbanker.

För att främja internationellt samarbete om tekniska finansiella innovationer mellan centralbanker etablerar BIS fyra nya innovationscenter i världen under de kommande två åren.

Ett nordiskt innovationscenter kommer att fungera som ett nav för ett nätverk av experter inom innovation, för forskning om viktiga trender inom finansiell teknik av betydelse för centralbanker och för att främja internationellt samarbete i syfte att förbättra det globala finansiella systemets funktionssätt.

Ett nordiskt innovationscenter placerat i Stockholm kommer att bidra till att Danmark, Island, Norge och Sverige fortsätter att ligga i framkant vad gäller forskning kring digitala lösningar och analys av innovationer inom fintech. Enligt BIS kommer detta center att bidra till fördjupad kunskap på flera områden inom finansiella innovationer som är relevanta för centralbanker.

Riksbankschef Stefan Ingves välkomnar beskedet.

"Det är ett erkännande av den innovativa andan och tekniska nyfikenheten som finns i de nordiska länderna och en viktig bekräftelse på att våra centralbanker värdesätter innovation, liksom ett samarbete mellan centralbanker."

”Sverige är en ledande innovationsnation inom flera områden, inte minst inom digitala valutor och betalningstjänster i finanssektorn. Riksbanken anser att ett nordiskt innovationscenter kommer att bidra positivt till att Sverige fortsättningsvis ligger i framkant inom innovation."

Under 2019 etablerade BIS innovationscenter i Hong Kong, Schweiz och Singapore. BIS utökar nu sitt nätverk och etablerar fyra nya innovationscenter i samarbete med Bank of Canada (Toronto), Bank of England (London), Eurosystemet (Frankfurt och Paris) och de fyra nordiska centralbankerna, Danmarks Nationalbank, Islands Sedlabanki, Norges Bank och Sveriges riksbank (Stockholm). Dessutom kommer BIS att etablera ett strategiskt partnerskap med Federal Reserve System i New York.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-06-30