BIS innovationshubb kräver ändring i riksbankslagen

Nyhet Bank for International Settlements, BIS, har nyligen börjat etablera innovationshubbar (innovationscentra) på utvalda platser i världen. Syftet är att fördjupa arbetet med att analysera tekniska finansiella innovationer. För att det ska vara möjligt för Sverige att bli värd för en innovationshubb krävs en ändring i riksbankslagen. Därför skickas nu en framställning in till riksdagen.

Riksbanken ser gärna att BIS etablerar en nordeuropeisk innovationshubb i Sverige. Men för att hubben ska kunna placeras i Sverige behöver Riksbanken åta sig att delfinansiera verksamheten. Därför föreslår Riksbanken en ändring av riksbankslagen så att Riksbanken, efter riksdagens godkännande, får finansiera internationella organisationers verksamhet om denna har anknytning till Riksbankens verksamhet.

Den 23 januari skickade Riksbanken ut en remiss om förslaget till ändring av riksbankslagen till andra myndigheter, organisationer och övriga intressenter. Majoriteten av remissinstanserna antingen tillstyrker Riksbankens förslag eller har inget att invända mot det.

Under 2019 började BIS att etablera innovationshubbar i olika delar av världen. Dessa har till uppgift att främja internationellt samarbete och forskning kring innovativ finansiell teknik som är relevant för centralbanker. Riksbanken anser att en innovationshubb placerad i Sverige skulle innebära att Sverige och vårt närområde kan fortsätta att ligga i framkant vad gäller forskning och analys om tekniska finansiella tjänster.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-06