Ingves: Riksbanken ska ha en aktiv roll på betalmarknaden

”Betalningsmarknaden har förändrats snabbt under de senaste åren och vi kommer att få se ännu fler förändringar framöver.” Det sa Stefan Ingves i sitt årliga tal för Nationalekonomiska föreningen på Handelshögskolan idag. Vi kan göra sekundsnabba överföringar genom Swish och allt fler vill kunna utnyttja den typen av snabba betalningar. Kontanterna får allt oftare stå tillbaka för betalningar med kort eller just Swish. Om kontanterna försvinner helt innebär det att allmänheten inte längre har tillgång till centralbankspengar – pengar garanterade av staten.

2018-06-04

Ingves: Riksbanken ska ha en aktiv roll på betalmarknaden (2min 52s)

Datum: 2018-06-04 12:15

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Handelshögskolan, Stockholm

Betalningar i realtid efterfrågas

I Sverige har Riksbanken en mycket viktig uppgift, nämligen att se till att betalningar i svenska kronor fungerar säkert och effektivt även i framtiden. När tekniska innovationer, ändrade betalningsvanor och europeisk integrering av de tekniska systemen får marknaden att förändras måste Riksbanken anpassa sitt utbud till utvecklingen, fortsatte Ingves.

Vi planerar bland annat att modernisera våra avvecklingstjänster. Eftersom betalningar i realtid efterfrågas allt oftare tycker jag att vi också bör utöka öppettiderna i RIX och se till att våra system är konstruerade så att vi kan erbjuda möjligheten att avveckla betalningar i centralbankspengar i realtid, sa han. Det behövs för att marknaden inte ska börja använda alternativa, mindre effektiva lösningar. "Jag tycker att det är viktigt att staten – i form av centralbanken – även i framtiden har en aktiv roll på betalningsmarknaden", påpekade Ingves.

Kontanter kan kompletteras med e-kronor

För drygt 350 år sedan blev Stockholms Banco, som senare blev Riksbanken, först med att ge ut moderna papperssedlar för att folk ville slippa bära runt på tunga kopparmynt. Nu står vi inför en situation där kontanterna försvinner i snabb takt. Det blir då naturligt att fråga sig om centralbankerna borde erbjuda allmänheten ett säkert elektroniskt alternativ som skulle kunna fungera på ungefär samma sätt som kontanter. Det är bland annat därför vi på Riksbanken har inlett en analys av möjligheterna att ge ut en så kallad e-krona.
"Eventuellt blir vi bland de första i världen med att lansera en ny typ av centralbankspengar, en typ som är anpassad till dagens digitala samhälle och de behov som finns där" konstaterade Ingves.

Uppdaterad 2018-06-04