Ny riksbankslag beslutad av riksdagen

Nyhet I dag fattade riksdagen beslut om en ny riksbankslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

Den nya riksbankslagen innebär att Riksbankens huvuduppgifter ligger fast, det vill säga att uppnå en låg och stabil inflation och bidra till ett stabilt och effektivt finansiellt system. Den nya lagen utökar också Riksbankens mandat när det gäller ansvar för kontanthantering och beredskap samt förstärker granskningen av Riksbanken. Det pågår ett arbete med att säkerställa att rutiner och processer är klara till årsskiftet när den nya riksbankslagen träder i kraft.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-11-23