Riksbanken och ECB fortsätter gemensam undersökning om omedelbara gränsöverskridande betalningar

Nyhet ECB och Riksbanken går nu vidare i sin undersökning av möjligheten att använda ECB:s TIPS-plattform för att genomföra omedelbara betalningar mellan europeiska valutor, som kronan och euron. Nästa steg blir att utreda de juridiska och operativa ramarna för en sådan avveckling.

I maj 2022 kommer Riksbanken att lansera tjänsten RIX-INST. Tjänsten gör det möjligt för finansiella institutioner att avveckla betalningar i realtid i svenska kronor med hjälp av ECB:s TIPS-plattform. Sedan hösten 2020 har Riksbanken tillsammans med ECB undersökt möjligheterna att också ge TIPS-plattformen möjlighet till avveckling av betalningar mellan olika valutor, i ett första steg mellan euro och svenska kronor. Den utredningen fortsätter nu i och med att ECB-rådet bekräftat att TIPS-plattformen kan användas för valutaöverskridande avveckling.

Sedan undersökningen inleddes har även Danmarks Nationalbank meddelat sin avsikt att använda TIPS-plattformen för att avveckla omedelbara betalningar i danska kronor och även visat intresse för möjligheten till avveckling mellan valutor. En utveckling av TIPS-plattformen till att erbjuda avveckling mellan kronan och euron kan därmed vara det första steget mot att kunna genomföra omedelbara betalningar mellan flera europeiska valutor vid sidan av euron.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-06-23