Riksbanken och ECB påbörjar gemensam undersökning om omedelbara valutaöverskridande betalningar

Nyhet ECB och Riksbanken ska undersöka möjligheten att använda ECB:s TIPS-plattform för att genomföra omedelbara betalningar mellan europeiska valutor, som kronan och euron. Att erbjuda valutaöverskridande avvecklingstjänster i realtid i centralbankspengar i europeisk regi skulle kunna innebära ett viktigt bidrag till moderniseringen av europeiska massbetalningar.

I maj 2022 kommer Riksbanken att lansera tjänsten RIX-INST. Tjänsten gör det möjligt för finansiella institutioner att avveckla betalningar i realtid i svenska kronor med hjälp av ECB:s TIPS-plattform. Idag är avveckling i TIPS begränsad till betalningar där den som betalar och den som tar emot betalningen har konton i samma valuta. ECB och Riksbanken undersöker nu möjligheten att utveckla TIPS-plattformen så att det blir möjligt att avveckla betalningar i realtid mellan europeiska valutor, som den svenska kronan och euron. Initiativet sker mot bakgrund av ökad europeisk integration och det pågående arbetet internationellt för att komma tillrätta med bristen på snabba, effektiva och tillgängliga gränsöverskridande betalningar.

Undersökningen kommer att innefatta en dialog med marknadsdeltagare.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-10-06